logo
Изберете вашата държава и език

Общи условия на GIVEAWAY

Общи условия на GIVEAWAY

Раздел 1. Организатор на Играта PEPINA M („Организатор на играта”).
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта, наречени тук и по-долу “Официални правила”. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес:  

Участниците в Играта следва сами да проверяват на: https://pepina.bg/ за промени в Официалните правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

Раздел 2. Територия на провеждане на Играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на играта.
Играта се провежда в периода 02.11 –09.11.2021 г. включително.

Раздел 4. Механизъм и правила на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

4.1. Механизъм на участие.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. Всеки желаещ да участва в играта трябва да последва (хареса) страницата на PEPINA M във фейсбук и/или инстаграм и да отбележи профилите на двама свои приятели. Всяко споделяне на играта в публично стори увеличава шанса за победа. Победителите се избират измежду всички участници, отговорили на условията на томболен принцип.

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред и е регистрирано от лице на територията на провеждане на играта. Победителят ще се бъде обявен под поста с играта в страницата на PEPINA – както във фейсбук, така и в инстаграм.

След обявяването му, печелившият трябва да се свърже с организатора чрез лично съобщение към https://www.facebook.com/pepina.bg или https://www.instagram.com/pepinaofficial/ и да предостави на Организатора три имена, адрес и телефон за контакт. Данните ще бъдат използвани от Организатора за предоставяне на спечелената награда.

4.2. Механизъм на избор на печеливши, присъждане и изпращане на наградата.

След приключване на играта всички участници, споделили коментар под публикациите във Facebook и Instagram , ще бъдат включени в томболата с награда – чанта BONFANTI – 1 бр. От томболата ще бъде изтеглен 1 участник, който ще спечели награда. Всеки грешен коментар или коментари, публикувани извън описания по-горе ред, няма да вземат участие в играта.

4.3. Наградата е както следва: чанта BONFANTI – 1 бр.

Организаторът си запазва правото да определи вида и размера на наградата.

4.4. Обявяване и получаване на наградата.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда с коментар под поста на играта. За да получи наградата си, печелившият трябва да изпрати лично съобщение до профила на PEPINA във Facebook или Instagram. (https://www.facebook.com/pepina.bg и https://www.instagram.com/pepinaofficial/ ) и да предостави на Организатора три имена, адрес и телефон за получаване на наградата. Ако печелившият не изпрати съобщение на Организатора до 72 часа след края на играта, то участието му се счита за невалидно и Организаторът има право да изтегли друг печеливш.

Наградата ще бъде изпратена от куриерска фирма и предадени на печелившия след удостоверяване на самоличността на печелившия пред куриера.

4.5. В случай, че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на играта ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай, че поради причините, описани по-горе участник изгуби правото си да ползва своята награда, Възложителят и Организаторът на Играта се задължават да избере нов печеливш от участниците.

Раздел 5. Отговорност
Организаторът не носи отговорност за неизползвани или непотърсени награди.

Раздел 6. Критерии за участие в играта

Коментари, които не спазват добрия тон, съдържат обиди на расова, етническа или полова основа, съдържат нецензурни думи не участват в жребия за награди и следва да бъдат премахнати от администратор. В играта имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на PEPINA M, техните семейства, както и служители на партньори, доставчици и обслужващи агенции.

Раздел 7. Печеливши участия

Наградата ще се присъди на участник, който има право да участва в играта и който е спазил условията за участие.